Ok

Mail skickat

Varning

Mail blev inte skickat

Mixx Travel nyhetsbrev
Mixx Travel nyhetsbrev
Se till att få vårt nyhetsbrev! Det är gratis och ger dig rabatter, tips och nyheter.
Vi ringer upp dig
Namn Efternamn
Telefon nummer
E-mail
När önskar ni bli uppringd?

0201202811
Efter resan

KVARGLÖMDA EFFEKTER: Efterlysning av kvarglömda effekter skall ske omedelbart efter hemkomsten. För att täcka kostnaderna (Tel., Fax, etc.) vid efterlysning, debiterar vi en särskild avgift som betalas oavsett om det efterlysta objektet hittas eller inte.

 Förlorade och upphittade objekt skickas med våra flyg till Köpenhamns flygplats och överlämnas till vår butik i Triangelns Shopping Center, där de hämtas upp. Detta innebär att det kan ta lite tid innan det är möjligt att få de kvarglömda sakerna. Vår personal på destinationen kan vid några tillfällen vara behjälpliga med att sända effekterna med post, mot en avgift.

 
FÖRLORAT / SKADAT BAGAGE: Skadas eller försvinner ditt bagage under flygningen, bör du - omedelbart efter landning och innan du passerar tullen - kontakta flygbolaget / bagagetjänst på flygplatsen, för att göra en skadeanmälan (PIR-rapport). PIR-rapporten kommer att användas i kontakt med din privata försäkring eller vid kontakt med flygbolaget. Var medveten om att en PIR-rapport inte kan utfärdas i efterhand.

 
REKLAMATION: Det ligger i allas intresse att möjliga fel eller brister med din semester utreds under vistelsen. Därför är det viktigt att du omedelbart kontaktar våra reseledare på resmålet, om du stöter på problem. Var medveten om att du kan, om du inte kontaktar våra reseledare omedelbart på plats, förlora rätten att åberopa fel. Vi understryker att våra resekonsulter i Danmark / Sverige inte har möjlighet att direkt kontakta t.ex. hotell - och därför ska du vända dig till reseledarna på resmålet. Vill du reklamera efter resans slut, kan du skicka in ett skriftligt klagomål till reklamation@mixxtravel.se. Glöm inte att skicka ditt bokningsnummer.

Posttitel

Mail innehåll

Mail namn
Mail efternamn
Mail
Ok

Mail skickat

Varning

Mail blev inte skickat