Ok

Mail skickat

Varning

Mail blev inte skickat

Mixx Travel nyhetsbrev
Mixx Travel nyhetsbrev
Se till att få vårt nyhetsbrev! Det är gratis och ger dig rabatter, tips och nyheter.
Vi ringer upp dig
Namn Efternamn
Telefon nummer
E-mail
När önskar ni bli uppringd?

0201202811

Efter resan


KVARGLÖMDA EFFEKTER: Efterlysning av kvarglömda effekter skall ske omedelbart efter hemkomsten. För att täcka kostnaderna (Tel., Fax, etc.) vid efterlysning, debiterar vi en särskild avgift som betalas oavsett om det efterlysta objektet hittas eller inte. Om du vill efterlysa ett glömt föremål kan du göra det mot en avgift på 200 SEK. Om föremålet hittas, kommer det att hämtas av vår personal på destinationen. Vår personal på destinationen kan vara behjälpliga med att sända effekterna med post, mot en avgift. Det är dock inte tillåtet att skicka elektronik (telefoner, datorer, iPads etc.) per post.


FÖRLORAT / SKADAT BAGAGE: Skadas eller försvinner ditt bagage under flygningen, bör du - omedelbart efter landning och innan du passerar tullen - kontakta flygbolaget / bagagetjänst på flygplatsen, för att göra en skadeanmälan (PIR-rapport). PIR-rapporten kommer att användas i kontakt med din privata försäkring eller vid kontakt med flygbolaget. Var medveten om att en PIR-rapport inte kan utfärdas i efterhand.
I samband med transport till och från hotellet vid destinationen är du ansvarig för ditt bagage. Det är ditt ansvar att se till att bagaget placeras i bussens bagageutrymme och att bagage, ytterkläder etc. inte glöms kvar i bussen. När du lämnar bussen är det också ditt ansvar att se till att du tar rätt resväska. Om du av misstag tar fel resväska är det ditt ansvar att se till att resväskan levereras till ägaren och du står själv för eventulla utgifter i samband med detta.


REKLAMATION: Det ligger i allas intresse att möjliga fel eller brister med din semester utreds under vistelsen. Därför är det viktigt att du omedelbart kontaktar våra reseledare på resmålet, om du stöter på problem. Var medveten om att du kan, om du inte kontaktar våra reseledare omedelbart på plats, förlora rätten att åberopa fel. Vi understryker att våra resekonsulter i Danmark / Sverige inte har möjlighet att direkt kontakta t.ex. hotell - och därför ska du vända dig till reseledarna på resmålet. Vill du reklamera efter resans slut, kan du skicka in ett skriftligt klagomål till reklamation@mixxtravel.se. Glöm inte att skicka ditt bokningsnummer.

 

Posttitel

Mail innehåll

Mail namn
Mail efternamn
Mail
Ok

Mail skickat

Varning

Mail blev inte skickat