• Min Resa
 • Vi ringer upp dig
  Namn Efternamn
  Telefon nummer
  E-mail
  Call Date
  När önskar ni bli uppringd?
  Send_Callback
 • 040235150
 

Hållbar turism i Turkiet - titta efter den här symbolen


Inom den turkiska turistindustrin pågår ett stort projekt som på engelska heter "The Sustainable Tourism Program" vilket väl enklast kan översättas till "Programmet för hållbar turism". Man har satt mål för programmet och fastställt vilka kriterier som ska gälla. Här är några exempel:

 • Programmet ska fungera som en bas för certifieringen som implementeras i hela Turkiet av turistnäringen.
 • Kriterierna fungerar som grundläggande riktlinjer för företag av alla storlekar som vill bli mer hållbara och syftar till att se till att dessa företag bidrar till en hållbar tillväxt av turismen i Turkiet.
 • Kriterierna bidrar till att öka medvetenheten i det turkiska samhället, bland besökare, resenärer, turistnäringen och turistinvesterare om principerna och metoderna för hållbar turism.
 • Kriterierna ger ett betydande bidrag till att Turkiet fullt ut kan uppfylla sina skyldigheter enligt Parisavtalet om klimatförändringar och den europeiska gröna given inom ramen för hållbar turism och olika miljömärkningar.

Du kan läsa mycket om bakgrunden här på turkiska turistministeriets hemsida tga.gov.tr

Tuffa krav - 42 olika kriterier


Många av de hotell vi arbetar med hos Mixx Travel håller på med att bli certifierade. Några har kommit långt, andra har bara börjat. Certifieringen sker i 3 steg. Det finns 42 kriterier att uppfylla med allt från hur man hanterar sitt avfall, hur man arbetar med sin energiförsörjning, hur man behandlar sina anställda, vilka material man använder och inte minst hur man behandlar den lokala miljön. När du har uppfyllt 30% av d 42 kriterierna får du ditt första gröna blad, vid 70% ditt nästa gröna blad och vid 100% det tredje och sista. Så kraven är ganska hårda. Du kan läsa om alla kriterier och villkor för de olika stegen på turkiska turistministeriets hemsida tga.gov.tr

Titta efter de här symbolerna!


När du väljer bland alla våra hotell i Turkiet, kommer du oftare och oftare att stöta på de här symbolerna, Här kan du se, hur långt just det här hotellet har kommit med sitt arbete inom hållbar turism. Kanske kan de ge dig ett extra argument för att välja det hotellet? Ditt - och våra - val ger tillsammans en effekt på den värld som våra barn kommer växa upp i.